Levelek jegyzéke


A MTA kézirattárában őrzött Nizsalovszky-levelek

1940. IV. 17. (MS 4526/491)

Domanovszky Sándorhoz írt levele Tóth Zoltán akadémiai tagsága ügyében.

1943. I. 4. (MS 10.730/81)

Egyed Istvánhoz írt levele, melyben Valló József közigazgatási törvénytervezetéről kér recenziót vagy nagyobb terjedelmű írást a Magyar Jogi Szemlébe.

1951-1952 [MS 4708/489-503 (15 db)]

Csekey István levelei a Magyar Jog Bibliográfiája tárgyában Nizsalovszkyhoz, a Bibliográfia főszerkesztőjéhez, saját munkája állásáról.

1951-1952 [MS 4710/663-669 (7 db)]

Válaszok Csekey Istvánnak a Bibliográfia ügyében. Az egyikben baráti figyelmeztetés, hogy a nyilvánosság előtt hogyan viselkedjék, mivel a besúgok továbbadják szellemes megnyilatkozásait.

1957. V. 22. (MS 4247/29)

Lektori jelentés Trencsényi-Waldapfel Imrének, a Magyar Tudomány főszerkesztőjének Móra Mihály jogász Fayer Lászlóról szóló cikkéről. Benne Eörsi Gyuláról és Szabó Imréről szóló értékelése a régi nagy jogászokkal kapcsolatos „igen éles, pártos” álláspontjuk miatt (MS 4247/30 alatt a Fayerről szóló cikk található).

1957. XII. 10. (MS 4327/165)

Trencsényi-Waldapfel Imréhez írott levele, melyben bejelenti, hogy az Akadémia vezetőségének döntése értelmében kiválik a Magyar Tudomány szerkesztőségéből. Kérdezi, hogy a polgári jogi kodifikációval kapcsolatos, éppen aktuális cikke ettől függetlenül megjelenhet-e, januárra készülne el vele.

1958. VI. 18. (MS 4126/34)

„Egy kellemetlen hely kellemes emlékei.” Baráti levél közös emlékekről Zólnai Bélának.

1966. III. 18. (MS 5974/56)

Sőtér István irodalomtörténészhez írt levele, melyben részletesen beszámol az Eötvös-kutatás utolsó szakaszának eredményeiről.

1968. III. 7. (MS 4503/21)

Trencsényi-Waldapfel Imre szerkesztőhöz írt levele, hogy az elutasítás ellenére megjelenhessék a recenzió az „Eötvös-levelekről” a Magyar Tudományban, legalább Eötvösre tekintettel.

1969. I. 18. (MS 5917/97)

Névjegykártya Bárczi Gézának szóló üdvözlettel.

1973. XI. 5. (MS 4160/239)

Rejtő Jenőhöz, a MTA Könyvtára igazgatójához írt levele, amelynek mellékleteként a reprográfiai szolgálat részére megküldi az 1954 decemberi jogászkongresszuson felolvasott akadémiai rendes tagsági székfoglaló – egyetlen és nála lévő! – példányát.

1973. (MS 4160/238)

Rejtő Jenő válasza, hogy a másolatot elkészítették a székfoglalóról, és hogy állományba vették a művet. (MS 4160/240 alatt található a székfoglaló, címe: A szerződési rendszer határkérdései.)