Emlékkönyv, 1994


Nizsalovszky Endre Emlékkönyv

Szerkesztette: dr. Mádl Ferenc – dr. Vékás Lajos

Kiadta az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszéke és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke
1994-ben

A kötet szerzői

Bánrévy Gábor
főosztályvezető, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Budapest; egyetemi docens, József Attila Tudományegyetem, Szeged

Boytha György
a Magyar Köztársaság nagykövete, Genf; egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Boytha Györgyné
elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal, Budapest

Gál Gyula
ny. külkereskedelmi vállalati jogtanácsos; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Gáspárdy László
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem; az állam- és jogtudomány doktora

Gyertyánfy Péter
főigazgató, Szerzői Jogvédő Hivatal, Budapest; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Harmathy Attila
egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az MTA levelező tagja és főtitkárhelyettese

Kemenes Béla
ny. egyetemi tanár, József Attila Tudományegyetem, Szeged; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Lábady Tamás
alkotmánybíró, a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Lontai Endre
a Magyar Köztársaság követe, Genf; egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az állam- és jogtudomány doktora

Mádl Ferenc
egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az MTA rendes tagja

Martonyi János
Senior Partner, Baker & McKenzie, Budapest; egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Németh János
tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az állam- és jogtudomány kandidátusa

Peschka Vilmos
kutató professzor, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest; egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az MTA rendes tagja

Schmidt Lajos
ny. Senior Partner, Baker & McKenzie, Budapest

Solt Pál
a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, Budapest

Sólyom László
a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke; az állam- és jogtudomány doktora

Ujlaki László
ny. legfelsőbb bírósági bíró; az állam- és jogtudomány doktora

Vékás Lajos
tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az MTA levelező tagja

Weiss Emília
egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; az állam- és jogtudomány doktora

Zlinszky János
alkotmánybíró, a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága; egyetemi tanár, Miskolci Egyetem; az állam- és jogtudomány doktora

Tartalomjegyzék

Előszó

Nizsalovszky Endre. Arcképvázlat születésének centenáriumán
(Mádl Ferenc)

Bánrévy Gábor:
A szerződő felek jogválasztása a legújabb nemzetközi fejlemények tükrében

Boytha György:
Szemere Bertalan és a „jövő zenéje”

Boytha Györgyné:
Versenyjog és jogértelmezés

Gál Gyula:
Kárfelelősség a világűrjogban

Gáspárdy László:
Széljegyzetek egy akadémiai székfoglalóhoz

Gyertyánfy Péter:
A szerzői jog átruházhatóságára és a felhasználási szerződésekre irányadó jog

Harmathy Attila:
A polgári jogi kodifikációról

Kemenes Béla:
Észrevételek a Ptk. kötelmi jogi részéhez

Lábady Tamás:
Az erkölcsi jóvátétel a magyar magánjog fejlődéstörténetében a 19. század végéig

Lontai Endre:
Univerzalitás és regionalitás a szellemi tulajdon terén

Martonyi János:
Közép-Európa és az európai integráció

Németh János:
A polgári per és a nyilvánosság elve

Peschka Vilmos:
Aktualitások egy nagy magyar magánjogász jogfilozófiájában

Schmidt Lajos:
Civilisztikánk szerepe a külföldi beruházások ösztönzésében

Solt Pál:
Mi az igazság?

Sólyom László:
Alkotmányosság Magyarországon. Értékek és tények

Ujlaki László:
Választottbíráskodás és alkotmányosság

Vékás Lajos:
Szerződési jogunk rendszeréről de lege ferenda

Weiss Emília:
Az 1993. évi Hágai Egyezmény a nemzetközi örökbefogadásról – gyermekek külföldre történő örökbefogadásáról/külföldről történő örökbefogadásáról

Zlinszky János:
A polgári jog és az alkotmány

Nizsalovszky Endre munkáinak jegyzéke
[összeállította: Nizalowski (Kovács) Attila]